EU:lta päätöslauselma verkkopelaamisesta

EU on julkistanut päätöslauselman joka koskee unionin alueella tapahtuvaa uhkapeliä tietoverkoissa.

EU:n päätöslauselman mukaan jäsenvaltiot voivat asettaa omia säädöksiään mutta samaan aikaan tarvitaan koko unionin laajuisia toimia ehkäisemään laitonta pelitoimintaa ja suojelemaan lapsia.

Lokakuun 6. päivänä tehdyssä äänestyksessä annettiin 30 ääntä päätöslauselman puolesta, yksi sitä vastaan ja kolme oli poissa. Pelialan asiantuntijoiden mukaan päästöslauselman huolestuttavin osa vaatii maksuista vastaavia palveluntarjoajia estämään rahansiirrot asiakkaiden ja mustalla listalla olevien pelisivustojen välillä. Päätöslauselman ehkä pahin puute on että siinä ei esitetä pelialan lakien harmonisointia EU:n alueella kuten asiantuntijat ovat esittäneet. Nykyisessä muodossaan se tukee jäsenvaltioiden pelimonopoleja.

Rajat ylittävää verkkopelaamista käsitellään ainoastaan EU-laajuisen koordinoinnin osalta jonka tarkoitus on laittomia uhkapelejä ja ehkäistä riippuvuutta. Kommissiota esitetään laatimaan yleiset pelialaa koskevat standardit joilla puututtaisiin laittomiin pelisivustoihin ja lainrikkojat joutuisivat mustalle listalle.

Pelialan yritykset tai heidän edustajansa eivät ole vielä kommentoineet päätöslauselmaa. Yleinen pelko on että internet pelaaminen yritetään kieltää kokonaan unionin alueella. Odotettavissa on kuitenkin kiivas käsittely asiasta ja yritys saada päätöslauselman kiistanalaiset kohdat muutettua.

Komitean arvion mukaan Euroopan pelimarkkinat ovat arvoltaan €10 miljardia josta noin 10% pelataan tietoverkoissa, mobiililaitteilla tai interaktiivissa televisoissa. Komitean raportti käsitellään seuraavaksi täysistunnossa Strasbourgissa lokakuussa 2011.

Jätä kommentti